NEDSCHOOLDEV

view_headline menu
yt yt yt

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Prikaz elemenata

<< >>
Kako se prikazuju elementi u pretraživaču?


Svaki HTML elementi ima određen prikaz na pretraživaču, a prikaz zavisi od tipa elementa.

Većina HTML elemenata je prikazano u dva oblika: Block (blok) i Inline (u liniji).HTML Block elementi:

Block elementi uvijek počinju na početku novog reda, a protežu se do kraja reda.


<address>    <article>    <aside>    <blockquote>    <canvas>    <dd>    <div>    <dl>   

<dt>    <fieldset>    <figcaption>    <figure>    <footer>    <form>    <h1>    <h2>    <h3>   

<h4>    <h5>    <h6>    <header>    <hr>    <li>    <main>    <nav>    <noscript>    <ol>   

<output>    <p>    <pre>    <section>    <table>    <tfoot>    <ul>    <video>   <div>


Element <div> je blok element koji se koristi za izdvajanje jednog dijela sadržaja.

Element <div> se može koristiti za kreiranje rasporeda dijelova web stranice primjenom CSS-a.

Element <div> često sadrži veliki broj drugih elemenata, koji pripadaju samo tom odjeljku.


Ovo je Blok element.

play_arrow

<div> Ovo je Blok element. <div>HTML Inline elementi:

Inline elementi ne počinju na početku reda i uvijek zauzimaju onoliko prostora koliko je potrebno.


<a>    <abbr>    <acronym>    <b>    <bdo>    <big>    <br>    <button>    <cite>    <code>   

<dfn>    <em>    <i>    <img>    <input>    <kbd>    <label>    <map>    <object>    <q>   

<samp>    <script>    <i>    <img>    <select>    <small>    <span>    <strong>    <sub>   

<sup>    <textarea>    <time>    <tt>    <var>   <span>


Element <span> je inline element koji se često koristi za izdvajanje jednog dijela teksta.

Element <span> se može koristiti za označavanje jednog dijela teksta (npr. promjena boje).Ovo je inline element.

play_arrow

Ovo je <span> inline <span> element.<< >>


© Copyright 2018. nedschool.com