NEDSCHOOLDEV

view_headline menu
yt yt yt

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Liste

<< >>
Liste u HTML-u


HTML Liste mogu biti određene i neodređene

Neodređene liste se defenišu <ul> tagom.

Određene liste se defenišu <ol> tagom.

Pojedine stavke u listama se određuju <li> tagomNeodređene liste

Neodređena lista počinje sa <ul> tagom.

Stavke unutar liste se definišu <li> tagom.play_arrow

<ul>
  <li>Audi</li>
  <li>BMW</li>
  <li>Volkswagen</li>
</ul>


Oznake neodređenih lista

Neodređene liste se prepoznaju po svojim oznakama (kockice, tačkice, kružići i sl.).

Po defaultu (zadanoj vrijednosti) oznaka neodređenih lista je bullet (tačkica).

Da bi odredili kakvu oznaku želimo, koristimo css opciju: list-style-type: vrijednost;play_arrow

<ul style="list-style-type: square;">
  <li>Audi</li>
  <li>BMW</li>
  <li>Volkswagen</li>
</ul>


Vrijednost Opis
disc Postavlja oznaku liste u bullet (default)
circle Postavlja oznaku liste u kružić
square Postavlja oznaku liste u kockicu
none Oznake liste neće biti prikazane


Određene liste

Određena lista počinje sa <ol> tagom.

Stavke unutar liste se definišu <li> tagom, kao i kod neodređene liste.


  1. Audi
  2. Bmw
  3. Volkswagen

play_arrow

<ol>
  <li>Audi</li>
  <li>BMW</li>
  <li>Volkswagen</li>
</ol>


Oznake određenih lista

Određene liste se prepoznaju po rednim oznakama (redni brojevi, slova abecede i sl.).

Po defaultu (zadanoj vrijednosti) oznaka određenih lista je redni broj.

Da bi odredili kakvu oznaku želimo, koristimo atribut type.


  1. Audi
  2. Bmw
  3. Volkswagen

play_arrow

<ol type="A">
  <li>Audi</li>
  <li>BMW</li>
  <li>Volkswagen</li>
</ol>


Vrijednost Opis
type="1" Lista će biti poredana cijelim brojevima (default).
type="A" Lista će biti poredana velikim slovima abecede.
type="a" Lista će biti poredana malim slovima abecede.
type="I" Lista će biti poredana velikim rimskim brojevima.
type="i" Lista će biti poredana malim rimskim brojevima.


Ugnježdene liste

Liste se mogu pisati jedna u drugu, a takve liste se zovu ugnježdene liste.

Ugnježdene liste se koriste kada je potrebno u nekoj stavci dodati još jednu listu.

Ugnježdene liste automatski dobijaju novu oznaku, koja je različita od zadane.

Ugnježdena lista se piše unutar postojeće liste <li>.


play_arrow

<ul>
   <li>Kafa
       <ul>
           <li>Bijela</li>
           <li>Crna</li>
       </ul>
   </li>
   <li>Čaj</li>
   <li>Sok</li>
</ul><< >>


© Copyright 2018. nedschool.com