NEDSCHOOLDEV

view_headline menu
yt yt yt

CSS

CSS CSS Uvod CSS Upotreba CSS Boje CSS Pozadine CSS Borders CSS Margine CSS Padding CSS Height/Width CSS Float CSS Tekst CSS Font CSS Poravnanje CSS Linkovi CSS Liste CSS Tabele CSS Ikone
CSS

>>


Dobro došli na CSS kurs


CSS predstavlja jezik kojim se stilizuje HTML dokument.

CSS omogućava web stranicama da budu uređene i korisnički prihvatljive.

Na ovom kursu naučit ćete kako koristiti CSS, kako bi vaše stranice bile što uređenije i modernije.Šta sve može CSS?


CSS može da postavlja boje elemenata, mijenja raspored elemenata na stranici itd.


Primjer:

Napisat ćemo jedan jednostavan HTML dokument

<body>

<h1> Ovo je heading </h1>
<p> Ovo je paragraph. <p>

</body>

Kada bismo ovakv HTML dokument otvorili u nekom pretraživaču, to bi izgledalo ovako:Ovo je heading

Ovo je paragraph.

Vidimo da je pretraživač samo pokazao tekst na bijeloj pozadini.

Hajde sada da dodamo malo CSS-a.

play_arrow

body {
     background-color: #4682B4;
}

h1 {
     text-align: center;
     color: white;
}

p {
     font-family: arial;
     font-size: 20px;
     color: blue;
}
Kada ponovo pokrenemo isti HTML dokument, pretraživač će pokazati ovakav prozor:


Ovo je headingOvo je paragraph.Sada možemo vidjeti sasvim drugačiji izgled prozora, iako je HTML dokument ostao posve isti.

Pomoću CSS postavki smo odredili izgled i poziciju pojedinih elemenata.


Sada smo vidjeli kako to CSS radi, ali to je samo mali dio onoga što CSS može.

Ukoliko imate ideje i poznajete CSS, možete stvarati jako lijepe i složene Web stranice.>>© Copyright 2018. nedschool.com