NEDSCHOOLDEV

view_headline menu
yt yt yt

CSS

CSS CSS Uvod CSS Upotreba CSS Boje CSS Pozadine CSS Borders CSS Margine CSS Padding CSS Height/Width CSS Float CSS Tekst CSS Font CSS Poravnanje CSS Linkovi CSS Liste CSS Tabele CSS Ikone
CSS Upotreba

<< >>Kako upotrijebiti CSS?


Da bi mogli upotrijebiti CSS, moramo ga ubaciti u HTML dokument.Postoje tri načina kojim možemo ubaciti CSS u HTML dokument.


   1. Eksterna upotreba

   2. Interna upotreba

   3. Inline upotrebaEksterna upotreba


Externa upotreba podrazumijeva da se CSS stilovi spremaju u eksterni CSS dokument.

Externi CSS dokument se sprema pod extenzijom .css.

Kada koristimo eksterni CSS dokument, moramo ga povezati sa HTML dokumentom.

Ovaj način ima prednost nad ostalim, jer omogućava da HTML dokument bude pregledniji.


Povezivanje:

Da bi koristili eksterni CSS dokument, moramo ga povezati sa HTML dokumentom.

Povezivanje se izvršava HTML elementom <link>, koji se smješta u zaglavlje.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css-fajl.css">

U atribut href se upisuje lokacija CSS dokumenta.Interna upotreba


Interna upotreba podrazumijeva da CSS stilovi budu spremljani u HTML dokumentu.

CSS stilovi se smještaju u zaglavlje (head) HTML dokumenta, unutar elementa <style>.

play_arrow

<head>
   <style>

      p {
         font-family: arial;
      }

      h1 {
         color: blue;
      }

   </style>
</head>Inline upotreba


Inline upotreba podrazumijeva da se CSS stilovi pišu unutar pojedninih elemenata.

Inline stilovi mogu biti korisni ako želimo definisati jednistven stil za neki element, (npr. određenu boju).

Da bi ubacili inline stil, u početnom tagu dodamo atribut style i tu pišemo CSS stilove.

play_arrow

<p style ="color: red; font-family: arial;"> Ovo je paragraph sa inline upotrebom. </p><< >>© Copyright 2018. nedschool.com