NEDSCHOOLDEV

view_headline menu
yt yt yt

CSS

CSS CSS Uvod CSS Upotreba CSS Boje CSS Pozadine CSS Borders CSS Margine CSS Padding CSS Height/Width CSS Float CSS Tekst CSS Font CSS Poravnanje CSS Linkovi CSS Liste CSS Tabele CSS Ikone
CSS Font

<< >>Šta omogućava CSS Font?


CSS Font omogućava promjenu fonta, način njegovog prikaza na web stranici.

CSS font određuje vrstu, debljinu, veličinu, stil fonta.


Parametri kojim se određuje font su:


font-family - određuje porodicu fonta (npr. Arial)

font-size - određuje veličinu fonta

font-style - određuje stil fonta (npr. italic)

font-weight - određuje debljinu fonta (npr. bold)

font-variant - određuje način prikazivanja velikih i malih slovaFont Family


Parametar font-family se koristi za određivanje porodice fonta.


Primjer:


Prva rečenica je napisana fontom georgia.

Druga rečenica je napisana fontom helvetica.

Treća rečenica je napisana fontom sans-serif.

p    { font-family: georgia; }
p    { font-family: helvetica; }
p    { font-family: sans-serif; }Font Size


Parametar font-size se koristi za određivanje veličine fonta.

Parametar veličina fonta se najčešće određuje u px (pikeslima), al u novije vrijeme je popularno korištenje em vrijednosti.

Ukoliko se ne odredi veličina fonta, po defoult-u se veličina fonta postavlja na 1em. 1em = 16px.

Formula za određivanje em-a je: px / 16 = em. ( npr. 40px / 16 = 2.5em )


Primjer:


Prva rečenica je napisana fontom veličine 20px.

Druga rečenica je napisana fontom veličine 20px.

Treća rečenica je napisana fontom veličine 1.5em. (24px)

p    { font-size: 12px; }
p    { font-size: 20px; }
p    { font-size: 1.5em; }Font Style


Parametar font-style se najčešće koristi za određivanje italic (nakošenog) fonta.

Parametar font-style ima tri vrijednosti:


normal - tekst je prikazan normalno

italic - tekst je prikazan nakošeno

oblique - takste je prikazan "nagnuto" (oblique je sličan italic-u, ali je manje podržan)


Primjer:


Prva rečenica je napisana normalnim tekstom.

Druga rečenica je napisana italic tekstom.

Treća rečenica je napisana oblique tekstom.

p    { font-style: normal; }
p    { font-style: italic; }
p    { font-style: oblique; }Font Weight


Parametar font-weight se najčešće koristi za određivanje debljine teksta.

Parametar font-style ima dvije vrijednosti:


normal - tekst je prikazan normalno

bold - tekst je prikazan podebljano (bold)


Primjer:


Prva rečenica je napisana normalnim tekstom.

Druga rečenica je napisana podebljanim (bold) tekstom.

p    { font-weight: normal; }
p    { font-weight: bold; }Font Variant


Parametar font-variant određuje da li će font biti prikazan sa small-caps fontom. U small-caps fontu sva mala slova su pretvorena u velika, ali pretvorena mala slova su prikazana u manjem obliku nego standardna velika slova.


Primjer:


Prva Rečenica je Napisana normalnim fontom.

Druga Rečenica je Napisana small-caps fontom.

p    { font-variant: normal; }
p    { font-variant: bold; }<< >>© Copyright 2018. nedschool.com